Es convoca els socis de la Unió Excursionista Llançanenca, a l’assemblea general ordinària, que tindrà lloc el proper 26 d’agost de 2022, a les 19:00, en les instal·lacions del antic parc de bombers.

Amb l’ordre del dia següent

  1. Renovació dels càrrecs de la junta.

CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Es convoca els socis de la Unió Excursionista Llançanenca, a l’assemblea general ordinària, que tindrà lloc el proper 26 d’agost de 2022, a les 19:30, en les instal·lacions del antic parc de bombers.

  1. Amb l’ordre del dia següent:
  2. Aprovació de l’acta anterior.
  3. Presentació per la seva aprovació de les comptes del exercici tancat
  4. Presentació per la seva aprovació del pressupost per aquest exercici
  5. Presentació per la seva aprovació de la memòria del exercici
  6. Comentar i informar de la situació de l’entitat amb l’ajuntament de Llançà.
  7. Precs i preguntes.

El president: Josep Burgueño.
Llançà, 22 de juliol de 2022

Facebook Twitter Google Linkedin Email