Ajuda

FER UN COMENTARI

1.- El blog l’escriu una o varies persones, que habitualment permet fer comentaris a qui llegeix.

2.- Quan llegiu una entrada, al final hi ha un texte que indica “deixa un comentari” i si premeu la entrada apareix la entrada en una pagina exclusiva.

A Darrera el texte apareix un lloc per deixar el comentari, heu de premer on diu Guest (que vol dir invitat). Aleshores es pot posar l’adreça de correu vostre i el vostre nom o alias que apareixerà en el comentari.

Important: nom o alias real que permeti que la resta de gent us reconegui

El comentaris el valida l’administrador per asegurar que no es crein conflictes entre la gent. Per tant només el veureu un cop validat.

3.-   Si voleu enviar un escrit per publicar, ho feu saber mitjançant correu a unio_excursionista_llancanenca@hotmail,com.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Email