Llicencies FEEC 2024

14/12/2024:

Per l’any 2024 les llicències es demanen per mitjà de transferència bancària.

Procés:

1 — Busqueu el tipus de llicència que voleu i mireu a la taula l’import que correspon pagar. La taula la podeu trobar a:

Si voleu veure les cobertures de cada cas:

Cobertures amb data 25/11/2023

Companyia Asseguradora Accidents: Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb número de pòlissa: C6C300008330
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC amb número de pòlissa: 40-5112319

2.– Feu una transferència bancària on el Concepte sigui el text “Llicencies FEEC” seguit del vostre nom. I recordeu d’obtenir el resguard en format electrònic o paper.

La transferència s’ha de fer al compte: ES35 0081 1741 6400 0114 1321

3 — Envieu un correu que contingui:

Assumpte Correu: “Petició Llicencies 2024: ” i el vostre nom,

El correu ha de contenir les següents dades.

  • El vostre nom complert
  • El vostre NIF
  • El vostre telèfon.
  • La vostra adreça postal. Perquè us arribi la llicència a casa
  • La vostra data de naixement.
  • El tipus de llicència que demaneu Normal o Plus
  • El tipus de llicència que demaneu segons edats: Sub-14, Sub-17, Sub-18 o Major
  • El tipus de llicència que demaneu segons cobertura: A, B, C, D, E o F
  • El tipus de llicència que demaneu Habilitat o No Habilitat FEDME. (FEDME : Federació Espanyola Deportes de Muntanya)

A més heu d’incloure

  • El resguard del pagament que heu fet amb format electrònic. Si el teniu en paper, l’heu d’escanejar.

El correu ha d’anar dirigit a: uell.inscripcions.i.llicencies@gmail.com

4 — Un cop comprovat que heu pagat l’import que correspon, es demanarà la llicència del tipus que hàgiu indicat.

5 — Rebreu la llicència a l’adreça postal indicada quan envieu el correu.

Nota sobre la inscripció

El preu de la llicència és el preu + 15 € en concepte de soci de la Unió Excursionista Llançanenca.

Política de Devolució

Un cop feta la compra, no hi ha devolució, ja que un cop hem cursat la petició a la FEEC no podem anul·lar la petició de la llicència.

Política de Privacitat

Us informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable Unió Excursionista Llançanenca, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-us informació relacionada i que pugui ser del vostre interès. Unió Excursionista Llançanenca es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant el formulari per inscriure-us, amb la finalitat mencionada anteriorment.

La persona interessada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. Inscriure”s, implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, podeu fer-ho a la següent adreça: Unió Excursionista Llançanencà. c/ Camprodon  16/18. 17490 Llançà.

Facebook Twitter Google Linkedin Email