Per la present es convoca a tots els associats i associades a l’Assemblea General Ordinària de la nostra Associació a celebrar el proper dia 17 de gener de 2020 a les 20 hores en primera convocatòria, la qual tindrà lloc a l’Oficina Municipal de Turisme per tractar els assumptes del següent

Ordre del Dia:

1.- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea General anterior.

2.- Informe sobre la Memòria d’activitats durant l’exercici anterior, i en el seu cas aprovació de la gestió efectuada.

3.- Informe de noves activitats i/o modificacions d’altres.

4.- Compte d’explotació i balança del exercici tancat.

5.- Aprovació de quotes dels associats cara al proper exercici de 2020.

6.- Precs i Preguntes

Es prega amb encariment l’assistència  i la puntualitat a aquesta  Assemblea.

 

Josep Burgueño Yudise

President UELL

Facebook Twitter Google Linkedin Email